I farten

Tillgängliga avelshanar


De hanhundar som anmälts till listan kommer att återfinnas på den lösenordsskyddade sidan "Inloggningssida för uppfödare". De hanhundsägare som inte är registrerade som uppfödare, men som ändå vill ha sin hund tillgänglig för avel, kommer att ges möjlighet till inloggning.


Där finner ni en lista på hanhundar som under rätt förutsättningar kan vara tillgängliga för avel. Intresserade tikägare tar själv kontakt med hanens ägare och diskuterar kombinationen. Hanhundsägaren är självklart fri att tacka ja eller nej helt efter egen vilja och eget tycke till de förslag som tikägaren lägger fram.


Detta är en lista som helt bygger på att hanhundsägaren anmält sin hund, den är alltså på inget vis en komplett lista på hanhundar tillgängliga för avel. Listan värderar inte heller hanens avelskvaliteer eller lämplighet, det är upp till både tikägare och hanhundsägare att själv avgöra.


För mer information om hanhunden rekomenderar vi att besöka Hunddata på skk.se

 
 
 
 
 
 
 
Ja, N/N (Fri)
Ja, N/PRA (Bärare)
Nej
 
Fri
Grad 1
 
 
 
Utställd med lägst VG
Genomförd BPH