I farten

Rasklubbens rekommendationer är


- Att i avel använda hundar som är fysiskt och psykiskt friska.
- Rekommenderad högsta inavelsgrad (enl SKK) 6,25%.

- Att i avel använda hundar med känd patellastatus och att i avel inte använda en individ med officiell patellastatus grad 2 eller mer. Individer med officiell patellastatus grad 1 kan användas i avel men endast med individer som enligt intyg har patellastatus ua.
Resultatet ska finnas infört under respektive hund i SKK hunddatabas

- Att i avel använda hundar med ett känt officiellt ögonlysningsresultat ua, som inte är äldre än ett år vid parning, och där resultatet av ögonlysningsresultatet visar att hunden inte bär på någon ärftlig sjukdom eller misstänkt sjukdom av ärftlig karaktär.
Resultatet ska finnas infört under respektive hund i Skk hunddatabas.

- Att i avel endast använda hundar som testats för PRCD-PRA med resultat N/N eller PRA/N. Hund med resultat PRA/N får endast paras med hund med resultat N/N. Rekommendationen är att protokollet skickas in till klubben.

- Att i avel använda hundar som uppnått fysisk och psykisk mognad.
Rekommendationen är att en tik får sin första valpkull tidigast kring två års ålder.
Rekommendationen är att en hanhund är minst ett år och hälsoundersökt, enligt ovanstående rekommendationer, innan den används i avel.

- Att i avel använda hundar som på officiell utställning erhållit minst Very good på en utställning arrangerad av klubb godkänd av FCI.

- Att vara medveten om att det gagnar rasen att bredda avelsbasen och att inte överdrivet använda enstaka hanar s.k. matadoravel.

- Att stärka och bredda avelsbasen genom att importera nya individer som i minsta möjliga mån är nära besläktade med övriga, redan i SKK, registrerade individer.

- Att granska och utvärdera avelsarbetet regelbundet för att på bästa sätt behålla rasens särart och föda upp hundar som motsvarar rasstandarden.


Avelsrådet tar gärna emot synpunkter och stödjer dem som vill använda sin Russkaja Tsvetnaja Bolonka i avel!


Avelsrådet nås på avel@srtbk.se