I farten

Vill du bli medlem


i Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben betalar du in medlemsavgiften för 2024:

290:- för fullbetalande medlem.
75:- för familjemedlem bosatt på samma adress.


Som ny medlem fyller du i formuläret och skickar en betalning märkt med ditt namn och postort.


Vid förnyelse av medlemskap vid årsskiftet så skicka endast betalning med ditt namn, postort alternativt medlemsnummer.

Har du flyttat eller bytt e-postadress så maila vår kassör på kassor@srtbk.se

Medlemskap betalas till:
BGNR: 188-2976 Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben

För medlemmar utanför Sverige:
BIC/iban HANDSESS / SE62 6000 0000 0007 4107 4478

Handelsbanken Box 64 645 21 Strängnäs

Medlemsskapet löper per kalenderår 1/1 till 31/12 (medlemskap betalade första oktober eller senare gäller hela nästkommande år)
OBS! För att ha ett sammanhängande medlemskap, ska avgiften vara betald senast 31/1 varje år!

Ett tips till våra uppfödare; Skänk ett valpgåvomedlemsskap för 100:- till dina valpköpare.

Man behöver inte äga en Bolonka för att vara medlem.

 
 
 
 
 
 
Fullbetalande medlem Sverige 290 kr
Familjemedlem 75 kr
Gåvomedlemskap/Valpköpare 100 kr
Medlem övriga länder 290 kr
 
Ja