I farten

AKTIVITETER

På sidorna här finner ni utställnings- och andra tävlingsresultat, bildarkiv från äldre aktiviteter och tävlingar samt information om BPH. 

Du som medlem kan ansöka om Aktivitetsbidrag!


Bidragets storlek är max 500 kronor och riktat till dig som tar eget initiativ till aktivitet i klubbens namn!


  • Övergripande syfte ska vara förenligt med något av målen enligt §1 klubbens stadgar (se fliken Klubben/stadgar


  • Ska annonseras på klubbens hemsida, Facebook och/eller Instagram


  • Ska specifikt gälla vår ras, Russkaja Tsvetsnaja Bolonka (även om andra raser gärna kan få vara med som sällskap också)


  • Främst avsett för klubbens medlemmar men även icke medlemmar/andra raser kan delta i aktiviteten om platser finns


  • Bidraget ska täckas av kvitton och är avsett att bidra till fika, korv, planhyra och liknande.


  • Ett par foton och en kort text om aktiviteten sänds till web@srtbk.se


Ansökan om bidrag görs med bifogat formulär ”Ansökan om aktivitetsbidrag”, kvitton sänds till kassor@srtbk.se tillsammans med kontonummer för utbetalning.