I farten

Poängberäkning

Så här räknar vi poäng i de olika grenarna

Poängberäkning för Årets Bolonka Utställning


Bästa hane/tik 10 poäng
2:a bästa hane/tik 8 poäng
3:e bästa hane/tik 6 poäng
4:e bästa hane/tik 4 poäng
Bästa hane/tik får dessutom 1 poäng extra för varje slagen hund i det egna könet.
Hund som blir BIR får dessutom tillgodoräkna sig 1 poäng per slagen hund även i det
motsatta könet.
Vid lika poäng kommer den hund före som slagit flest hundar vid ett tillfälle.

Poängberäkning Viltspår


Godkänt Anlagsprov 10 poäng

1:a pris 20 poäng ökl

2:a pris 15 poäng ökl

3:e pris 10 poäng ökl

HP 10 extra bonuspoäng

Svenskt viltspårchampionat 10 extra bonuspoäng

Poängberäkning Lydnad


Startklass: maxpoäng 200

Klass I: maxpoäng 320

Klass II: maxpoäng 320

Klass III: maxpoäng 320


Startklass + (0%)

Klass I + (2%)

Klass II + (4%)

Klass III + (6%)

Poängberäkning Heelwork to music


Hundens erhållna poäng i den aktuella klassen multipliceras med följande koefficienter

Klass 1 koeff 1,0

Klass 2 koeff 1,1

Klass 3 koeff 1,2

Certifikat/uppflyttning 1 extra bonuspoäng

Diplom/championat 1 extra bonuspoäng

Poängberäkning Agility


Poängberäkning för Årets Bolonka i Agility/Hopp

KLASS 1 KLASS 2 KLASS 3

Noll hinderfel och noll tidsfel 7 poäng 8 poäng 9 poäng

Noll hinderfel med tidsfel 6 p 7 p 8 p

1-5 hinderfel noll tidsfel 5 p 6 p 7 p

1-5 hinderfel och tidsfel 4 p 5 p 6 p

Målgång (ej diskad) 2 poäng

Vinnare i resp klass tilldelas 1 extra poäng

Diplom/Cert tilldelas 1 extra poäng

Agilitychampionat tilldelas 2 extra poäng

Poängberäkning Rallylydnad


Poängen multipliceras med en koefficient enligt följande:

Nybörjarklass: 1,00

Fortsättningsklass: 1,10

Avancerad klass: 1,20

Mästarklass: 1,30

Poäng

NW1

NW2

NW3

100

30

35

40

75-99

20

,25

30

50-74

15

20

25

25-49

10

15

20

2-24


7

10

Doftprov

5

5

5

SSE

2

2

2

Poängberäkning  Nosework
Poängberäkning Freestyle


Klass 1 koeff 1,0

Klass 2 koeff 1,1

Klass 3 koeff 1,2

Certifikat/uppflyttning 1 extrabonuspoäng

Diplom/championat 1 extra bonuspoäng